فرم‌های پیشنهاد

فرم‌های پیشنهاد اشخاص

 پیشنهاد بیمه حوادث انفرادی
پیشنهاد بیمه مسافران خارج از کشور
پیشنهاد بیمه مازاد درمان گروهی
پیشنهاد بیمه‌های عمر
پیشنهاد بیمه‌ آتیه فرزندان

فرم‌های پیشنهاد اموال

فرم پیشنهاد بیمه آتش‌سوزی
فرم پیشنهاد بیمه بدنه
فرم پیشنهاد بیمه شخص ثالث
فرم آیین نامه ۲۸۰۰
پیشنهاد بیمه باربری داخلی
پیشنهاد بیمه باربری وارداتی – صادراتی
فرم پیشنهاد بیمه شناور
پیشنهاد بیمه هواپیماهای سبک و فوق سبک
پیشنهاد بیمه هواپیما / هلیکوپتر
پیشنهاد و پرسشنامه بیمه وجوه
Institute Non – Delivery clasu

شرایط خطرهای اضافی بیمه آتش‌سوزی

فرم‌های پیشنهاد مسئولیت
پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل داخلی
پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی پارکینگ‌های خودرو
پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت حرفه‌ای سر دفتران اسناد رسمی
پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت حرفه‌ای وکلای دادگستری
پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدیران واحدهای اقامتی
پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت تولیدکنندگان و فروشندگان محصول
پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی مسئول فنی (بیمارستان‌ها ، کلینیک‌ها و درمانگاه‌ها)
پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان
پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پیراپزشکان
پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان
پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی تعمیرگاه‌های خودرو
پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی در برابر اشخاص ثالث
پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی نگهدارنده و نصاب آسانسور
پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی ناشی از عملیات ساختمانی در برابر اشخاص ثالث
پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی مخصوص نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی
پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران سالن‌های سینما و تئاتر
پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی شکارچیان و محیط‌ بانان
پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی
پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدیران مهدکودک‌ها
پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش‌سوزی
پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان استخرها
پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی نصب سیستم‌های گازسوز خودرو
پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی مدیران شهربازی در قبال استفاده‌کنندگان
پرسشنامه بیمه‌نامه مسئولیت مدنی مدیران مجموعه‌های ورزشی
پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای مهندسین ناظر، طراح و محاسب
فرم‌های پیشنهاد مخصوص

فرم‌های پیشنهاد مهندسی